Intrukcja obsługi panelu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO)


„Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, tzw. EBO, to projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego finansowany z funduszy europejskich – pierwszy taki w Europie. Jego celem jest inwestowanie w kształcenie ustawiczne, w tym w szkolenia i kursy i inne formy kształcenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje mieszkańców regionu.

W projekcie EBO w realizację zadań publicznych mających na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny zaangażowane będą organizacje pozarządowe województwa opolskiego, które zorganizują szkolenia, kursy i inne formy kształcenia. Uczestnikami będą pełnoletnie osoby mieszkające w województwie opolskim.

Projekt zakłada realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Nowością, jako ważny element partycypacji społecznej, jest głosowanie elektroniczne dorosłych mieszkańców regionu na wybrane przez nich oferty. Spośród wszystkich ofert w ramach otwartych konkursów wybrane zostaną te, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców.

Poniżej prezentujemy krótką instrukcję, która pomoże sprawnie przejść przez proces głosowania:

 1. Oddanie głosu w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego możliwe jest w określonym przedziale czasowym.
 2. W celu oddania głosu na wybraną ofertę w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, należy, po wejściu na stronę internetową glosowanie-ebo.opolskie.pl, kliknąć przycisk „Panel głosowania".
 3. Następnie należy wypełnić formularz głosowania, poprzez:
  • wybór oferty, na którą chce się oddać głos - ofertę wkazuje się poprzez kliknięcie przycisku „Zaznacz",
  • podanie danych osoby głosującej (imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu),
  • zapoznanie się i zaakceptowanie oświadczeń wymaganych,
  • zapoznanie się i nieobowiązkowe zaakceptowanie oświadczeń opcjonalnych - zaznaczenie przynajmniej jednego oświadczenia opcjonalnego powoduje aktywację pola, w którym głosujący podaje swój adres e-mail.
 4. Akceptacja formularza głosowania odbywa się przez kliknięcie w przycisk „Wyślij kod na mój telefon”.
 5. W kolejnym kroku głosujący zostanie przekierowany do formularza potwierdzającego głos, a na podany w formularzu głosowania numer telefonu otrzyma wiadomość sms z czterocyfrowym kodem weryfikacyjnym - kod ważny jest przez 5 minut.
 6. Otrzymany kod nleży przepisać do pola formularza, a następnie kliknąć przycisk „Potwierdź głos”.
 7. Potwierdzeniem prawidłowego oddania głosu będzie wyświetlona informacja o głosie oddanym na wybraną ofertę w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo, jeśli głosujący zaznaczył właściwe oświadczenie opcjonalne, potwierdzenie oddania głosu zostanie wysłane na wskazany przez głosującego adres mailowy.